Seuran toiminta

 

Keravan Luistinseura toimii valmennusta ja joitain lähinnä taloushallintoon liittyviä tehtäviä lukuunottamatta vapaaehtoisvoimin. Vaikka kyseessä onkin voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen seura, sen toiminta pääpiirteittäin noudattaa "normaalin yrityksen" toimintaa velvollisuuksineen. Seuran toiminnan mahdollistamisen ja toiminnan jatkumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että mahdollisimman moni vanhemmista osallistuu seuran ylläpitämiseen. Pienikin panos on tärkeä, ja mitä enemmän tekijöitä on, sitä pienempi on yksittäisen henkilön vastuu. Taitoluistelu on valitettavan kallis laji, jossa kulujen pitäminen mahdollisimman alhaisina on erittäin haastaavaa. Myös tästä syystä vapaaehtoistyön merkitys on erittäin tärkeä. Työntekijän palkkaaminen esim. hallinnollisten tehtävien hoitoon varsin vaatimattomallakin palkalla nostaisi kunkin luistelijan kuukausimaksua keskimäärin vähintään sadalla eurolla, suurella osalla vielä enemmän. 

Seuran johtokunta on erinomainen paikka osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa seuran toimintaan sekä sen kehittämiseen. Johtokuntatyöskentelyä ei kannata turhaan pelätä. Johtokunnassa pääsee aitiopaikalta näkemään kaiken mitä seurassa tapahtuu ja onneksi pääsääntöisesti käsiteltävät asiat on mukavia! Seuran sääntöjen mukaisesti johtokunnassa tulee aina olla 5 - 12 jäsentä. Mitä enemmän jäseniä johtokunnassa on, sitä enemmän saamme jaettua vastuuta myös siellä. Samoin näkökulmat käsiteltäviin asioihin monipuolistuvat, mitä enemmän käsittelijöitä on. 

Johtokuntaan on tärkeää saada riittävä määrä jäseniä, mutta läheskään kaikki seuran toiminnan tehtävistä ei ole sellaisia, joiden hoitaminen vaatii johtokunnan jäsenyyttä. Suurin osa tehtävistä on helppoja, eivätkä ne vaadi mitään erityisosaamista. Jokainen auttava käsi on tarpeellinen ja tervetullut. Apua on aina saatavilla, ja yhdessä toimimalla kaikki onnistuu! 

Alle on listattu seuran toiminnan kannalta oleellisimpia tehtäviä.

 

Seuran sääntöjen mukaiset johtokunnan tehtävät:

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3. Valita tarvittaessa jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4. Vastata seuran taloudesta

5. Pitää jäsenluetteloa

6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Tehdä toiminta‐ ja taloussuunnitelma seuraavaa toimikautta varten

8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10. Valita ja erottaa palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia‐ ja ansiomerkkien esittämisestä

12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkistettavaksi vähintään neljä viikkoa ennen syyskokousta

 

Muita tehtäviä mm.:

 • rahastonhoitaja
  • rahaliikenne, laskutus, viranomaisvelvoitteet
  • (kirjanpito)
 • ryhmävastaava
  • kunkin luisteluryhmän oma "tiedotusvastaava"
 • kilpailujohtaja (ja -sihteeri)
  • seuran järjestämien kilpailujen järjestäminen: tuomarit, kilpailukutsut, osallistujat, palkinnot... Tehtävät voi helposti jakaa esim. kilpailujohtajalle ja -sihteerille
 • kilpailujen tulospalvelu
  • seuran järjestämien kilpailujen tulospalvelusta vastaaminen. 
 • näytösvastaava
  • seuran joulu- ja kevätnäytösten pääorganisoija
  • tukena näytöstiimi, jonka jäsenistä kullakin oma vastuualueensa (asut, lavasteet, buffa jne.)
 • seuran nettisivujen ja sosiaalisen median päivittäminen
 • luistelukouluvastaava
  • kommunikointi luistelukouluohjaajien kanssa
  • viestintä luistelukouluun osallistuvien lasten vanhempien kanssa
 • varainkeruu
  • varainkeruukampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • sponsorointi, avustukset
  • seuran sponsoroijien etsintä, suhteiden ylläpitäminen
 • kahviovastaava
  • päävastuu seuran järjestämien kilpailujen ja näytösten kahvioista
 • seuravaatteet
  • toimittajien kartoittaminen, tilaukset
 • valokuvaus
  • valokuvaajan varaus, kuvauksen järjestäminen, ilmoittautumiset 
 • ...
 • ...
 • ...

Johtokunnan jäsenet valitaan aina sääntömääräisessä kevätkokouksessa. TERVETULOA  rohkeasti mukaan! 

Jos muuten olet kiinnostunut jostain erityisestä tehtävästä, laitathan viestiä esim. puheenjohtaja@kels.fi