Kokouskutsu Sääntömääräinen Syyskokous 31.10. klo 18-19 Keravan Lukiolla

16.10.2017

Keravan Luistinseura ry

 

Sääntömääräinen syyskokous

Paikka: Keravan Lukio ja Aikuislukio, luokkahuone

Aika: 31.10.2017 klo 18-19

 

Esityslista:

 

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

• puheenjohtaja

• sihteeri

• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

• kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut asiat

- Valtter Virtanen seuran kunniajäseneksi

- Valmennussääntöön tarkennukset

- Puheenvuoro Elise Luovula

8. Päätetään kokous

Liitteet