Kevätkokous

7.5.2024

Keravan Luistinseuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Kurkelan koululla (Käenkatu 10) keskiviikkona 22.5. kello 16.30alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Toivotamme kaikki seuran jäsenet tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksen jälkeen jatkamme yhdessäoloa pienimuotoisen kevätjuhlan merkeissä.

KeLS Johtokunta

Esityslista:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
 6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 7. Vahvistetaan liittymis‐, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan tilintarkastuslain mukainen hyväksytty tilintarkastaja sekä jäsenistön sopivaksi katsoma toiminnantarkastaja sekä tälle kaksi varatoiminnantarkastajaa.
 12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Päätetään kokous