KUTSU: Keravan Luistinseura ry, sääntömääräinen kevätkokous 18.5.2022

4.5.2022

KUTSU

 

Keravan Luistinseura ry         


Sääntömääräinen kevätkokous


Aika: 18.05.2022 klo 19:00


Paikka: Lapilan kartano, Lapilantie 19, Kerava

 

Esityslista:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle
• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis‐, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

10. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan tilintarkastuslain mukainen hyväksytty tilintarkastaja sekä jäsenistön sopivaksi katsoma toiminnantarkastaja sekä tälle kaksi varatoiminnantarkastajaa

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13. Päätetään seuran hallituksen esittämistä muutoksista seuran sääntöihin "§15 Seuran tilivuosi" seuraavasti:

     

      Nykyinen muoto:

 

      §15 Seuran tilivuosi

      Seuran toiminta‐ ja tilivuosi on 01.07.xxxx–30.06.xxxx.

 

      Esitetään muutetttavaksi muotoon:

 

      §15 Seuran tili- ja toimintakausi

      Seuran tilikausi on 01.07.xxxx - 30.6.xxxx. 

      Seuran toimintakausi on 01.05.xxxx - 30.4.xxxx

 

    Valmennussäännön päivitys soveltuvin osin.

 

14. Päätetään kokous

 

Tervetuloa!