Viikon 2 harjoitukset

9.1.2022

Tervehdys,

hallituksen perjantaina antama esitys uusista meitäkin koskevista rajoituksista vaatii vielä Aluehallintoviraston vahvistuksen, joten lähdemme tammikuun toiseen viikkoon tämän hetkisten, voimassa olevien AVI:n asettamien rajoitusten puitteissa.

"Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa tiettyjen liikunta-, virkistys- ja vapaa-ajan käytön tilojen sulkumääräystä 24.1.2022 asti. Nyt voimassa oleva aluehallintoviraston määräys päättyy 10.1.2022. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Ikärajaa on siis nostettu niin, että uuden päätöksen mukaan kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus."

Tiistaista lähtien siis myös 2003 syntyneet urheilijamme voivat osallistua harjoituksiin.

Viikon 2 aikataulu on nähtävillä nettisivuilla - aikataulussa on edelleen pieniä muutoksia verrattuna normaaliin kausiaikatauluun:

Harjoitusaikataulut

Aikuisten ryhmä ei pääse aloittamaan suunnitellusti vielä 14.1.22. Tämän hetkisen tiedon valossa mahdollinen aloitusajankohta on perjantai 28.1.22.

Tilanne rajoitusten suhteen saattaa muuttua nopeasti, joten seuran tiedottamista aiheen tiimoilta tulee seurata aktiivisesti nettisivulla sekä sähköpostissa.

Terveyttä alkavaan viikkoon!

terveisin

KeLS-johtokunta