KUTSU: Keravan Luistinseura ry, sääntömääräinen kevätkokous 31.5.2021

16.5.2021

KUTSU

 

Keravan Luistinseura ry         


Sääntömääräinen kevätkokous


Aika: 31.05.2021 klo 18:00


Paikka: Koronarajoitusten vuoksi kokous järjestetään etäyhteyksin. Linkki:

meet.google.com/ppm-ziuk-ksd

 

Esityslista:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle
• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis‐, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla jäsenistöstä valittu ja vastaava määrä varatilintarkastajia

11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12. Päätetään seuran hallituksen esittämistä muutoksista seuran sääntöihin. Muutosehdotukset liitteenä.

13. Päätetään kokous

Tervetuloa!

Liitteet