KUTSU: Keravan Luistinseura ry, sääntömääräinen kevätkokous

24.5.2020

Keravan Luistinseura ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Aika: 08.06.2020 klo 17:45
Paikka: Keuda-talo, kokoustila Hjumppa. Keskikatu 3, Kerava

Esityslista:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle
• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena

6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7. Vahvistetaan liittymis‐, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

10. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla jäsenistöstä valittu ja vastaava määrä varatilintarkastajia

12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

13. Päätetään kokous

Tervetuloa!