Sääntömääräinen kevätkokous

6.5.2019

Keravan Luistinseura ry. sääntömääräinen kevätkokous
Aika: 21.5.2019 klo 18:30
Paikka: Keravan lukio ja aikuislukio luokkahuoneessa (Nikkarin koulu),
Keskikatu 5, 04200 Kerava

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään, mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis‐, jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla jäsenistöstä valittu ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
12. Valmennussäännön päivittäminen
13. Päätetään kokous


Kari Makkonen
Keravan Luistinseura ry
puheenjohtaja