Kutsu: Keravan Luistinseura ry:n sääntömääräinen syyskokous 10.10.2019

26.9.2019

Keravan Luistinseura ry

Sääntömääräinen syyskokous
Paikka: Keravan lukio, luokkahuone
Aika: 10.10.2019 klo 18-19.30

Esityslista:
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
• puheenjohtaja
• sihteeri
• kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
• kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Uuden puheenjohtajan valinta toimikauden 30.06.2020 loppuun asti.
8. Muut esille tulevat asiat
9. Päätetään kokous

TERVETULOA!